Faktoring

Faktoring

Faktoring obecnie bardzo sprawnie się rozwija i jest to narzędzie, które jest świetnym rozwiązaniem dla wszystkich firm, których prywatni nabywcy nieterminowo opłacają wystawione im faktury czy nawet jeśli stali się oni niewypłacalni i nie są w stanie wyrównać z nami zobowiązań. Faktoring będzie dotyczył się jedynie wierzytelności, które są zarówno pieniężne jak i nie dłuższe niż 12 miesięcy. Oprócz tego muszą być spełnione takie warunki jak udokumentowana sprzedaż, musi być związana z firmą, nie obciążone przez osoby trzecie itp. Z punktu przedsiębiorstwa faktoring będzie w stanie znakomicie wspomóc ich w przypadku poprawy płynności finansowej. Cała transakcja dotycząca faktoringu obejmuje przedsiębiorcę zwanym również faktorantem, instytucję finansową zwaną faktorem oraz dłużnika faktoringowego, który ma zobowiązania z faktorantem. Faktoring ma zarówno wady jak i zalety, lecz coraz to więcej firm decyduje się na wykorzystanie faktoringu, aby poprawić swoją płynność finansową.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *